RM 111 ASF Advance 2 1L

Chroni przed osadzaniem się kamienia w urządzeniach wysokociśnieniowych, wraz z integrowaną ochroną antykoryzyjną. Nowa formuła zapobiega odkładaniu się kamienia wapiennego w systemach wężownic grzewczych do temp. 150°C, oraz zapobiega korozji wszystkich częsci urządzenia mających kontakt z wodą.

Zasadowy (pH 11 w koncentracie) preparat kompleksotwórczy przeznaczony do ochrony wężownic grzewczych i pomp w urządzeniach wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody (HDS). Zapobiega osadzaniu się kamienia oraz korozji na skutek podawania zbyt twardej bądź zbyt miękkiej wody dodatkowo zapewniając ciągłą konserwację pompy. RM 111 ASF Advance 2 przeznaczony jest do stosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi HDS ze zintegrowanym systemem antykorozyjnym (nowa linia HDS). Dozowanie: 6ml/˚dH na m³ wody.